Πολιτική απορρήτου

Trebag Intellectual Property- and Project Manager Ltd.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Νόμο CXII του 2011 για τον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και την ελευθερία της πληροφόρησης («Νόμος περί Απορρήτου» - Privacy act)

η Trebag Intellectual Property- and Project Manager Ltd. (στο εξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) προβλέπει τη νομικά συμμορφούμενη, διαφανή και δίκαιη συλλογή και χρήση των δεδομένων φυσικών προσώπων, καθώς και πρόσβαση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων όπως αυτές ρυθμίζονται από τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει διά του παρόντος το Ενδιαφερόμενο Μέρος για τα δεδομένα που διαχειρίζεται η ιστοσελίδα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, καθώς και για τις αρχές και πρακτικές του αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και για τρόπους και επιλογές που έχει το Ενδιαφερόμενο μέρος για άσκηση των δικαιωμάτων του.

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Όνομα: Trebag Intellectual Property- and Project Manager Ltd. 

Έδρα: Puskás Tivadar utca 6. Nagykovácsi, Hungary H-2094
Α.Φ.Μ.: 10243231-2-13

Αρ. εγγραφής εταιρείας: 13-09-075659

Δικαστική αρχή εγγραφής: Fővárosi Cégbíróság (Δημοτικό Δικαστήριο Βουδαπέστης)
E-mail: info@trebag.hu

Τηλέφωνο:+36 26 555 220

Φαξ:+36 26 555 222

Αποθήκευση δεδομένων:

Όνομα: NET-SNAKE Bt.
Έδρα: Nagy Lajos király út 212. I/11. Βουδαπέστη, Ουγγαρία H-1149
E-mail: dobos.oliver@nsinfo.hu
Τηλέφωνο: 06-70- 9059505

 

Τύποι διαχειριζόμενων δεδομένων και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

1. Προσωπικά δεδομένα και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

 1. Στα περιεχόμενα συγκεκριμένων προγραμμάτων και έργων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να υπάρξει πρόσβαση μόνο μέσω εγγραφής, η οποία προϋποθέτει την παροχή προσωπικών δεδομένων. Για όσους εγγραφούν στην Ιστοσελίδα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να μπορεί να ταυτοποιεί και να επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη:  
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Διεύθυνση IP
 • Όνομα χρήστη

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενδεχομένως να επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα όσων εγγραφούν στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τη συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Χώρα
 • Φύλο

Τα ηλεκτρονικά καταγραφόμενα δεδομένα αποθηκεύονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών του.

 1. Τεχνικά δεδομένα και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα www.coopinproject.eu (στο εξής: η Ιστοσελίδα), ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών (Ενδιαφερόμενων Μερών). Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι να βελτιώσει την υπηρεσία, να επιβλέπει τους επισκέπτες και να καταγράφει τις συνήθειές τους.

Όταν του ζητηθεί από τις αρχές ή τους σχετικούς κανονισμούς, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα.

Κάθε φορά που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα παρεχόμενα δεδομένα για σκοπούς άλλους πλην εκείνων που καθορίστηκαν κατά τη συλλογή τους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλει να ενημερώσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος για αυτή του την πρόθεση και να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεση του εκ των προτέρων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων πρέπει επίσης να επιτρέψει στο Ενδιαφερόμενο Μέρος να αρνηθεί συγκατάθεση.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διά του παρόντος δηλώνει ότι τα δεδομένα που παρέχει το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμένο σκοπό και δε θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό. Ωστόσο, όταν το ζητήσουν οι αρχές ή οι σχετικοί κανονισμοί, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα. Το Ενδιαφερόμενο Μέρος λαμβάνει γνώση αυτού του γεγονότος εγκρίνοντας αυτό το έγγραφο και συμφωνεί ρητά ώστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων να μη ζητήσει περαιτέρω συγκατάθεση για τέτοιες ενέργειες. Από αυτή την άποψη, το Ενδιαφερόμενο Μέρος δε θα υποβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δε θα ελέγξει τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα και την εγκυρότητά τους.

2. Η Βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων

Όσον αφορά τα τεχνικά δεδομένα, το Ενδιαφερόμενο Μέρος εγκρίνει αυτόματα το περιεχόμενο αυτής της Δήλωσης Απορρήτου και την επεξεργασία των δεδομένων του από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα και την εγγραφή.

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στην εκούσια, ενημερωμένη, σαφή και ρητή συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 § (1) α) του Νόμου περί Πληροφόρησης.

3. Επεξεργαζόμενα Δεδομένα

Σύμφωνα με την Ενότητα 1 του παρόντος Εγγράφου, τα επεξεργαζόμενα δεδομένα συνήθως περιλαμβάνουν επίθετα, ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δεδομένα που παράγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών για όσο τα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιούν τους υπολογιστές τους για σύνδεση στην υπηρεσία και τα οποία καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα πληροφοριών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων κατά τις τεχνικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν την τοποθεσία και την ώρα της επίσκεψης, τις διευθύνσεις IP των υπολογιστών και τους τύπους των προγραμμάτων περιήγησης και των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται.

Τα δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη συναίνεση ή ενέργεια από το Ενδιαφερόμενο Μέρος. Τα ηλεκτρονικά διαχειριζόμενα δεδομένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ούτε είναι δυνατόν να συνδεθούν με το Ενδιαφερόμενο Μέρος, εκτός αν αυτό επιβληθεί από τον νόμο.

Όταν λαμβάνονται σύνδεσμοι από εξωτερικούς διακομιστές ή παραπέμπουν σε τέτοιους διακομιστές, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Οι πάροχοι αυτών των συνδέσμων είναι σε θέση να συλλέγουν δεδομένα χρηστών λόγω των άμεσων συνδέσεων με τους διακομιστές τους.

Η ανεξάρτητη μέτρηση και έλεγχος δεδομένων των επισκεπτών και άλλων δεδομένων ανάλυσης ιστού (Google Analytics) της Ιστοσελίδας γίνονται από εξωτερικούς διακομιστές. Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων από τις μετρήσεις, οι πληροφορίες παρέχονται από τις σχετικές οντότητες επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση www.google.com/analytics/

4. Διάρκεια της Επεξεργασίας Δεδομένων

Το εύρος των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην Ενότητα 1 του παρόντος Εγγράφου περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σκοπεύει επίσης να αποθηκεύσει τα δεδομένα για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Ως προθεσμία για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ορίζεται η λήξη της περιόδου συντήρησης ενός συγκεκριμένου έργου, η λήξη της υποχρεωτικής περιόδου διατήρησης, το τέλος της υποχρεωτικής περιόδου για διενέργεια ελέγχων και η διάρκεια για ανάληψη ευθύνης για παρατυπίες στα υποβληθέντα έντυπα.

Τα δεδομένα που καταγράφονται αυτόματα ως τεχνικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος διατηρούνται για όσο διάστημα δικαιολογούνται από λειτουργικές ανάγκες. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων εγγυάται ότι αυτά τα αυτόματα καταγραφόμενα δεδομένα δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

5. Πρόσβαση σε δεδομένα

Στα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου Μέρους μπορεί να έχει πρόσβαση το προσωπικό, οι αντιπρόσωποι και οι συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ στα τεχνικά δεδομένα το προσωπικό, οι αντιπρόσωποι και οι υπεργολάβοι που διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα (εφεξής: Συμβάλλοντα μέρη).

6. Άσκηση δικαιωμάτων και ένδικων βοηθημάτων  

Δικαιώματα του Ενδιαφερόμενου Μέρους σχετικά με τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων και την έννομη προστασία

Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή:

 1. πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 2. τη διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
 3. την αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων.

6.1. Δικαίωμα πληροφόρησης

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των δεδομένων, το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, καθώς και τη διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμένη χρήση τους, ή μπορεί να φέρει ένσταση στην επεξεργασία τους. Κατόπιν αιτήματος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλει να ενημερώσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος για τα δεδομένα που σχετίζονται και ελέγχονται από τον Υπεύθυνο, για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, την πηγή των δεδομένων, τον σκοπό, τη νομική βάση και τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, τον επεξεργαστή των δεδομένων και τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή θέματα που ορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών, επιπτώσεων και αντισταθμιστικών μέτρων που αφορούν ενδεχόμενη παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων πρέπει να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες το αργότερο εντός 25 ημερών αφότου λάβει το αίτημα. Το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να επικοινωνήσει με το προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται πιο πάνω, αναφορικά με ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων.

Εάν το ενδιαφερόμενο μέρος έχει οποιοδήποτε παράπονο, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

6.2. Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει ανατροφοδότηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με το εάν ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και εάν αυτό ισχύει, το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες.

6.3. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη συναίνεση του Ενδιαφερόμενου Μέρους.

6.4. Δικαίωμα διόρθωσης

Το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να διορθώσει τα δεδομένα που καταγράφηκαν λανθασμένα, δηλ. όταν το ζητήσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων οφείλει να διορθώσει ή να τροποποιήσει τα λανθασμένα προσωπικά στοιχεία του Ενδιαφερόμενου Μέρους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

6.5. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, «δικαίωμα στη λήθη»

Το Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή, στα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας. Το αίτημα διαγραφής πρέπει να διευκρινίζει με σαφήνεια τα δεδομένα που πρέπει να παραγραφούν και την ταυτότητα του Ενδιαφερόμενου Μέρους. Σε περίπτωση που το ζητήσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων πρέπει να διαγράψει όλα τα δεδομένα που καθορίζονται στο γραπτό αίτημα που έχει αποστείλει το Ενδιαφερόμενο Μέρος σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, εντός 25 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Μόλις ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διαγράψει τα δεδομένα που έχει ζητήσει το Ενδιαφερόμενο Μέρος εντός της προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω, τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Η διαγραφή δεδομένων δεν περιλαμβάνει εκείνα που συγκαταλέγονται στην επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία, τα οποία διατηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για όσο απαιτείται από τους κανονισμούς.

6.6. Ένσταση στη χρήση προσωπικών δεδομένων

Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να φέρει ένσταση στη χρήση προσωπικών δεδομένων. Το συντομότερο δυνατόν, αλλά εντός 15 ημερών από την παραλαβή της ένστασης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων εξετάζει την ένσταση και την αιτιολόγησή της και ενημερώνει το Ενδιαφερόμενο Μέρος για την απόφαση επί του θέματος.

6.7. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων

Σε περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, αυτό καθιστά παράνομη την επεξεργασία των δεδομένων. Το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να διαφωνεί με την κατάργηση των δεδομένων και αντ’ αυτού μπορεί να ζητήσει περιορισμό της χρήσης των δεδομένων.

6.8. Άσκηση δικαιωμάτων και δικαστική προσφυγή

Το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να ζητήσει να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δε συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα, το ενδιαφερόμενο μέρος ενημερώνεται σχετικά με το γεγονός αυτό και την αιτιολόγησή του εντός 30 ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Όταν το Ενδιαφερόμενο Μέρος ζητά την τροποποίηση ή την αφαίρεση των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει το Ενδιαφερόμενο Μέρος για τις δυνατότητες νομικής προσφυγής και ότι οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν στο Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Εθνική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων και Ελευθερία Πληροφοριών, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c Βουδαπέστη, Ουγγαρία H_1125). Το Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί επίσης να κινήσει δικαστική διαδικασία για να ασκήσει τα δικαιώματά του.

7. Ιστοσελίδες και υπηρεσίες από τρίτους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων ή να χρησιμοποιεί ή να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας ή στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής απορρήτου των προαναφερθέντων τρίτων και ως εκ τούτου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν φέρει καμία ευθύνη γι' αυτά.

8. Ασφάλεια Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και να αναπτύσσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να εγγυηθεί την ασφάλεια των καταγεγραμμένων, αποθηκευμένων και επεξεργαζόμενων  δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση ή τροποποίηση των δεδομένων και την καταστροφή τους.

9. Εξυπηρέτηση πελατών και αναφορά τεχνικών προβλημάτων

Σε περίπτωση που τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν ερωτήσεις ή παράπονα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο info@trebag.hu.

10. Τελικοί όροι

Εάν δε συμφωνείτε με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, παρακαλώ μη χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης αυτού του εγγράφου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη για την τροποποίηση της Ιστοσελίδας. Η ενημερωμένη έκδοση αυτού του εγγράφου είναι πάντοτε διαθέσιμη κάτω από τη σχετική επιλογή μενού της Ιστοσελίδας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.